Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Χρήστος Κουμάσης
Παραγωγός Βιοκαλλιεργητής Απόφοιτος κολεγίου Derre.

Αντιπρόεδρος Νικόλαος Αβράμπος
Παραγωγός Βιοκαλλιεργητής.

Ταμίας Χρήστος Κωνσταντοπουλος
Επιχειρηματίας Βιοκαλλιεργητής.

Γραμματέας Αθήνα Θεοδωρακοπουλου
Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Συντονιστής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Νομικός