Η Περιοχή

Η Λίμνη Τριχωνίδα και η γύρω από αυτήν ύπαιθρος χώρα, για αιώνες πολλούς και σε περιόδους ακόμα πιο δύσκολους από τους σημερινούς, έθρεψε με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα όχι μόνο τους αγρότες και τους ψαράδες που δούλεψαν την υψηλής παραγωγικότητας γη της και αλίευσαν στο πλούσιο υδάτινο στοιχείο της, αλλά και ανθρώπους που ζούσαν αρκετά πιο μακριά. Οι βασικοί καρποί που προσδιόρισαν την φυσιογνωμία και την διατροφή των κατοίκων της περιοχής μας ήταν η ΕΛΙΑ, το ΣΙΤΑΡΙ και το ΣΤΑΦΥΛΙ. Το λάδι από την ελιά, το ψωμί από το σιτάρι και το κρασί από το σταφύλι δεν όρισαν απλά και μόνο την διατροφή του λαού μας από τα βάθη της προϊστορίας μας μέχρι σήμερα, αλλά αποτέλεσαν βασικές κοινωνικές σημασίες, καθώς επίσης και λατρευτικά στοιχεία της διαχρονικής ελληνικής θρησκευτικής τελετουργίας και λατρείας.

Ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε ξανά τους τρόπους και τους μηχανισμούς που θα κάνουν  αυτή την εύφορη γη κι αυτή την πλούσια λίμνη να παράγει…. «γεννήματα» και αλιεύματα με ποιότητα, μοναδικότητα, ταυτότητα και επωνυμία.