Στόχοι

Στόχος της εταιρείας μας είναι ο χαρακτηρισμός της περιοχής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΩΣ ΖΩΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, χαρακτηρισμός που θα προβάλει τη περιοχή, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και θα ενδυναμώσει την τοπική οικονομία.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στην περιοχή γιατί η ποιότητα δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και για μια επιχείρηση και για μια περιοχή που κινείται με άξονα την ποιότητα.

Στόχοι της εταιρείας μας επίσης είναι

  • Α. Η προώθηση μιας εναλλακτικής αγροτικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει το δικαίωμα της διατροφικής αυτοδυναμίας των κατοίκων του τόπου μας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον,
  • Β. Η συλλογική δράση και αυτοοργάνωση των παραγωγών ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο παραγωγών-καταναλωτών για την οριζόντια διακίνηση των προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.
  • Γ. Η προώθηση και διασφάλιση συστημάτων ποιότητας με σήματα: Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ISO κ.α. όπως για παράδειγμα για τις ελιές καλαμών της περιοχής μας και τις ελιές Αγρινίου.
  • Δ. Η αναγνώριση της μοναδικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων με βάση τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τέτοια είναι η Αιματόχρωμη ποικιλία της πορτοκαλιάς – Σαγκουίνι, η Αθερίνα, η Μαλαγουζιά (Λευκός οίνος), το κάστανο Αρακύνθου, η ελιά Αγρινίου, και το κοντόροκο καλαμπόκι.
  • Ε. Η ένταξη των προϊόντων της περιοχής μας στο καλάθι της ΠΔΕ.
  • ΣΤ. Η υποστήριξη του δευτερογενούς τομέα και η σύνδεση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με τον τοπικό πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση μας δηλ. η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή τομέα ώστε να προωθήσουμε την ανάπτυξη του βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού και μάλιστα στις ειδικότερες εκδοχές του όπως είναι ο αγροοικοτουρισμος που συνάδει με τα δεδομένα της περιοχής μας.Mε την πεποίθηση ότι η ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο όχι απλά και μόνο θα επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε την απαξίωση της παραγωγής της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα και με άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν θα δώσουν στην περιοχή την απαραίτητη παραγωγική δυναμική που μέχρι σήμερα ελλοχεύει και ασφυκτιά μέσα στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, που συγκεκριμένες πολιτικές έχουν επιφέρει.