Συνεργασίες

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Οι παραγωγοί της ΒιοΤριχωνίς , καλλιεργούν υπό την καθοδήγηση  του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των καλλιεργητικών πρακτικών της Βιολογικής Γεωργίας