Αρχική

H BIOKAΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ με τον διακριτικό τίτλο ‘ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ’ έχει ως κύριο σκοπό της την προώθηση και την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην περιοχή της Τριχωνίδας, στο νέο διευρυμένο Δήμο Αγρινίου και γενικότερα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και την προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων με τη μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας.

Η καλλιέργεια αυτή  σε συνδυασμό  με την παράλληλη κατά το δυνατόν αξιοποίηση του ντόπιου παραδοσιακού γενετικού υλικού, δηλαδή με την καλλιέργεια ντόπιων ποικιλιών φυτών και ζώων εξασφαλίζει  την παραγωγή  μοναδικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων.

 

Περίληψη Ανοιχτού Διαγωνισμού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Λίμνης Τριχωνίδας»